258/1993

Given i Helsingfors den 12 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

fogas till förordningen den 14 april 1972 om studiestöd (287/72) en ny 6 § i stället för den 6 § som upphävts genom förordningen den 10 juli 1979 (616/79) som följer:

6 §

De studier för vilka stöd beviljas skall vara heltidsstudier och de skall ske på heltid under minst åtta veckor i ett sträck inom utbildning som ordnas av en läroanstalt.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.