255/1993

Given i Helsingfors den 12 mars 1993

Lag om överlåtelse av vissa statliga yrkesläroanstalter till samkommunen för yrkesutbildning i mellersta Österbotten

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Undervisningsministeriet berättigas att på de villkor som det bestämmer till samkommunen för yrkesutbildning i mellersta Österbotten överlåta läroanstalterna Kokkolan teknillinen oppilaitos och Kannuksen maaseutuoppilaitos utan vederlag inklusive fastigheter, byggnader och lösöre samt läroanstalten Kokkolan terveydenhuolto-oppilaitos utan vederlag inklusive lösöre.

Läroanstalten Kokkolan teknillinen oppilaitos fastighet bildas av tomt nr 1 i kvarteret 4 i Karleby stads 16 statsdel, med undantag av ett område på ca 5 380 m2 som i en vägförrättning Vnr 801073-3 som slutfördes den 29 september 1992 har antagits som vägområde enligt lagen om allmänna vägar. Läroanstalten Kannuksen maaseutuoppilaitos fastigheter bildas av fastigheten Ollikkala Rnr 10:9 i byn Ylikannus i Kannus stad med undantag av ett visst område på ca 0,4 ha, som genom bytesavtal av den 2 september 1992 har överlåtits till Kannus stad och ett visst område på ca 2,1, ha som genom bytesbrev av den 21 september 1992 har överlåtits till skogsnämnden i mellersta Österbotten, av fastigheten Kannuksen koulutila Rnr 99:4, med undantag av ett visst område på ca 0,4 ha, som genom bytesbrev av den 2 september 1992 har överlåtits till Kannus stad, av fastigheten Kannuksen koulutila 2 Rnr 123, av fastigheten Kivimäki Rnr 21:24, av fastigheten Kannuksen koulutila III Rnr 7:71, av fastigheten Koivikko Rnr 21:26, av ett visst till fastigheten Yrjäs Rnr 9:10 hörande område på ca 0,9 ha som har förvärvats till staten genom bytesbrev av den 2 september 1992 och av ett visst till lägenheten Taimisto Rnr 13:7 hörande område på ca 3,7 ha som har förvärvats till staten genom bytesbrev av den 21 september 1992 samt fastigheten Laidunmaa Rnr 45:33 i byn Lohtaja i Kannus stad.

2 §

På överlåtelse till någon annan av de jordområden och byggnader som avses i denna lag, på ändring av deras användningsändamål, på upphörande av verksamheten och för ersättningar för förstörelse av eller skadegörelse på egendomen i fråga tillämpas 44 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

RP 333/92
StaUB 90/92

Helsingfors den 12 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.