250/1993

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

upphävt de punkter i sitt beslut av den 25 februari 1960 angående skattedistrikt (122/60) som gäller Hangö skattedistrikt, Karis skattedistrikt, Pihtipudas skattedistrikt och Sjundeå skattedistrikt,

av dessa punkter punkterna om Karis skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 4 december 1968 (661/68),

ändrat de punkter som gäller Ekenäs skattedistrikt, Esbo skattedistrikt, Pyhäjärvi skattedistrikt och Viitasaari skattedistrikt samt i del A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner de punkter som gäller Nylands, Åbo och Björneborgs, Ålands, Kymmene och Vasa län,

av dessa punkter punkten om Esbo skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 11 november 1971 (781/71), punkten om Ekenäs skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 22 oktober 1992 (941/92) och i del A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner punkten om Vasa län sådan den lyder i statsrådets beslut av den 2 april 1992 (299/92), som följer:

Nylands län:


Ekenäs skattedistrikt: Ekenäs, Hangö och Karis städer samt Ingå och Pojo kommuner, Esbo skattedistrikt: Esbo och Grankulla städer samt Kyrkslätts och Sjundeå kommuner,


Mellersta Finlands län:


Viitasaari skattedistrikt: Kinnula, Pihtipudas och Viitasaari kommuner,


Uleåborgs län:


Pyhäsalmi skattedistrikt: Pyhäsalmi stad och Kärsämäki kommun,


A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner

I Nylands län:

Ekenäs, Esbo, Helsingfors, Lovisa och Vanda skattedistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt i Ekenäs skattedistrikt, finskspråkigt i övriga distrikt.

Borgå och Lojo skattedistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge skattedistrikten finskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.

I Åbo och Björneborgs län:

Bjärnå skattedistrikt är finskspråkigt beträffande Bjärnå kommun och tvåspråkigt beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Kimito och Korpo skattedistrikt är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är i bägge skattedistrikten svenskspråkigt.

Pargas och Åbo skattedistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt i Pargas skattedistrikt och finskspråkigt i Åbo skattedistrikt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.

I Ålands län:

Ålands skattedistrikt är svenskspråkigt.

I Kymmene län:

Kotka skattedistrikt är finskspråkigt beträffande Kotka stad och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.

I Vasa län:

Jakobstads, Karleby, Korsholms, Kristinestads, Kronoby, Nykarleby och Vasa skattedistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är finskspråkigt i Karleby och Vasa skattedistrikt, svenskspråkigt i övriga distrikt.

Malax, Närpes och Oravais skattedistrikt är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av distrikten är invånarnas flertal svenskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 4 mars 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.