247/1993

Given i Helsingfors den 8 mars 1993

Lag om ändring av 55 § lagen om depositionsbankernas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 55 § lagen den 28 december 1990 om depositionsbankernas verksamhet (1268/90), sådan den lyder i lag av den 30 april 1992 (380/92), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

55 §

Säkerhetsfonden kan besluta att fondens medel skall överlämnas till statens säkerhetsfond för sådana stödåtgärder till förmån för en till säkerhetsfonden hörande bank somavses i 1 § lagen om statens säkerhetsfond (379/92).Denna lag träder i kraft den 11 mars 1993.

RP 379/92
EkUB 1/93

Helsingfors den 8 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.