218/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 februari 1993

Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 4 lagen den 13 juni 1941 om moderskapsunderstöd, sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 januari 1985 (35/85), beslutat:

1 §

Storleken av det moderskapsunderstöd som betalas av statsmedel år 760 mark för varje nyfött barn.

2 §

Omsättningsskatt, allmänna omkostnader och fraktkostnader för moderskapsförpackningarna samt den instruktionsbok, som delas ut till dem som får moderskapsunderstöd betalas likaså av statsmedel.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1993. Understöd enligt beslutet betalas för barn i fråga om vilka understöd har sökts den 1 mars 1993 eller därefter.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 13 februari 1992 om fastställande av moderkapsunderstödets storlek (125/92). Moderskapsunderstöd betalas dock enligt sistnämnda beslut för barn i fråga om vilka understöd har sökts före den 1 mars 1993.

Helsingfors den 18 februari 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Maini Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.