216/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1993

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar, andra registerenheter och områden från Halsua, Ullava och Vetils kommuner till Kaustby kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Halsua kommun överförs till Kaustby kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och andra registerenheter:

1) från Rössi by lägenheterna Possakonkytö 8:11, Pöhkiömaa 8:13, Koivumäki 9:1, Kivelä 9:2 och Kytöneva 10:2 i sin helhet;

2) från Halso by lägenheterna Honkaneva 3:9, Pajuoja 3:11, Näätinginpää 3:35, Karjaperä 3:37, Näätinki 3:54 och Tienpää 3:64 i sin helhet, av lägenheten Laakso 3:21 ängsskiftet Näätinki, av lägenheten Keskitalo 3:42 skiftet Perkkuus, av lägenheten Känsäkoski 3:45 åkerområdet på kyttlandsskiftet Isoneva, av lägenheterna Kerttula 3:51 och Alapää 3:53 Näätinki ängsskiften och av lägenheten Annala 3:65 Kotipalsta, registerenheten landsväg 895:0:7511 Halsua-Känsäkangas i sin helhet, [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde : registerenheterna Yht. mutapaikka 878:15 och landsväg 895:0:7511 Halsua-Känsäkangas i sin helhet, ] av registerenheten Yht. Savimaapalsta ja rapamaa 378:7 Savimaapalsta; samt

3) allmänna och samfällda områden som är belägna inom de lägenheter, lägenhetsdelar och andra registerenheter som överförs.

2 §

Från Ullava kommun överförs till Kaustby kommun från Ullava by lägenheterna Pahkaharju 17:27, Pahkaharju 17:36, Tuomikorpi 19:22 och Rintala 19:29 i sin helhet, av lägenheten Niemi 17:3 Pahkasaarenpalsta och Pahkaharjunpalsta, av lägenheten Välitalo 17:4 Pahkaharjunpalsta, av lägenheten Näfverbacka 17:30 Pahkaharjunpalsta, av lägenheten Heimola 18:5 skiftet Krassimaa, av lägenheten Kankkonen 18:8 skiftet Tuomikorpi, av lägenheten Autere 18:12 skiftena Pahkaharju och Krassimaa, av lägenheterna Koittola 18:17 och Kallinki 18:19 Tuomikorpi skiften, av lägenheten Peltola 19:6 skiftet Näätinki, av lägenheten Välitalo 19:19 skiftena Pahkaharju och Pirttikangas, av lägenheten Saari 19:23 skiftet Krassimaa, av lägenheten Uusitalo 19:27 skiftet Aliperkkiö, registerenheten Yht. mutapaikka 878:15 i sin helhet samt allmänna och samfällda områden [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: Aliperkkiö samt allmänna och samfällda områden ] som är belägna inom de lägenheter och lägenhetsdelar som överförs.

3 §

Från Vetils kommun överförs till Kaustby kommun från Vetils by lägenheterna Hautaniitty 8:23, Tuomikorpi 8:44, Näätinki 8:67, Tuomikorpi 8:103, Näätinki 8:318, Köyhä 9:36, Näätinki 10:40, Näätinki II 10:32, Näätinki I 10:35 och Näätinki 10:29 i sin helhet, av lägenheten Peltomäki 10:24 Näätinginpalsta, av lägenheterna Koskela 15:42 och Lumppio 19 Kaustby särskilda skiften och av lägenheten Koivikko 107 skiftet Köyhä samt allmänna och samfällda områden som är belägna inom de lägenheter och lägenhetsdelar som överförs.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 11 februari 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.