215/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 10 mars 1989 om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat (228/89) 1 § 10 punkten sådan den lyder i förordning av den 27 mars 1991 (577/91) som följer:

1 §

Följande tjänster kan, utan hinder av vad som stadgas i förordningarna om inrättande av dem eller i andra förordningar, besättas tills vidare eller för viss tid, för högst fem år i sänder:


10) i social- och hälsovårdsministeriet tjänsterna som kanslichef, jämställdhetsombudsman och utlänningsombudsman med avtalslön, vid folkhälsoinstitutet forskarprofessorstjänst med avtalslön och specialforskartjänst med grundlön samt vid läkemedelsverket överdirektörstjänst med avtalslön,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.