210/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av 28 § statstjänstemannaförordningen

På föredragning av arbetsministern

ändras 28 § 1 mom. 10 punkten statstjänstemannaförordningen av den 21 augusti 1987 (723/87), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 mars 1991 (551/91), som följer:

28 §

I 75 § 1 mom. statstjänstemannalagen åsyftade ämbetsverk i anslutning till vilka det finns en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk är


10) arbetsministeriet, samtDenna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

När förordningen träder i kraft upphör den tjänstemannanämnd som finns i anslutning till arbetarskyddsstyrelsen. Behandlingen av ärenden som är anhängiga i nämnden överförs på en myndighet som är behörig enligt 75 § statstjänstemannalagen och denna förordning.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.