209/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av 9 § förordningen om tillsynen över arbetarskyddet beträffande personer, vilka icke står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

På föredragning av arbetsministern

ändras 9 § 2 mom. förordningen den 2 maj 1978 om tillsynen över arbetarskyddet beträffande personer, vilka icke står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande (324/78) som följer:

9 §

Innan ett beslut som avses i 1 mom. fattas skall arbetsministeriets utlåtande i saken inhämtas.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.