198/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet

På föredragning av arbetsministern

upphävs i förordningen den 21 december 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (954/73) 2 § 1 mom. j-punkten, 12 § 2 mom. och 13 § 1 mom. samt

ändras 2 § 1 mom. a-punkten, 6 § 2 mom. samt 8, 9 och 37 §§ som följer:

2 §

Vid tillämpning av tillsynslagen och denna förordning avses med:

a) arbetarskyddsmyndighet arbetsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning,


6 §

Arbetsministeriet meddelar vid behov branschvis närmare anvisningar om hur ofta arbetsställen skall inspekteras samt när undersökning på ett arbetsställe skall förrättas.


8 §

Den som förrättar inspektion skall på anfordran förete intyg över sin befogenhet. Intyg över befogenhet för tjänstemän utfärdas av den arbetarskyddsmyndighet som ansvarar för inspektionen.

9 §

En i 1 § 2 mom. tillsynslagen avsedd sakkunnig som anlitas som förrättare av undersökning godkänns av den arbetarskyddsmyndighet som ansvarar för undersökningen. Denna myndighet utfärdar även intyg åt förrättaren av undersökning över dennes befogenhet för varje särskild undersökning.

De kostnader som föranleds av en undersökning som avses i 1 mom. betalas med statsmedel, vid behov enligt grunder som fastställs av arbetsministeriet.

37 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av arbetsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.