188/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om ändring av 2 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 21 juni 1954 (277/54) angående Verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 15 februari 1991 (325/91), som följer:

2 §

Har domstol beslutat inhämta utlåtande från rättsskyddscentralen för hälsovården i syfte att få ytterligare utredning om den åtalades person, skall domstolen utan dröjsmål tillställa rättsskyddscentralen handlingarna angående den åtalade. Rättsskyddscentralen för hälsovården förordnar en eller flera läkare eller psykologer att utan dröjsmål utföra undersökningen och till rättsskyddscentralen sända sitt förslag till utlåtande. Rättsskyddscentralen skall jämte sitt utlåtande sända nämnda förslag till domstolen och samtidigt återställa handlingarna angående den åtalade.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.