180/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om ändring av bilagan till förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras underavdelning A i del III samt del IV och V i förteckningen i bilagan till förordningen den 29 december 1989 om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel (1301/89), dessa sådana de lyder, underavdelning A i del III ändrad genom förordningar av den 20 december 1991 och den 25 januari 1993 (1519/91 och 65/93), del IV i sistnämnda förordning av den 25 januari 1993 och del V i förordning av den 23 oktober 1992 (960/92), som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

III. Varor för vilka importlicens krävs

A. Varor
Kapitel 1
Levande djur
01.01/01.06 Hela kapitlet till köttbruk
Kapitel 2
Kött och andra ätbara djurdelar
ur 02.01/02.06 Kött och andra ätbara delar av djur som hör till positionerna 01.01, 01.02, 01.03 och 01.04, färska, kylda eller frysta, dock icke vildsvins, bufflars, bisonoxars och visenters kött och andra ätbara delar
02.07 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä enligt position 01.05, färska, kylda eller frysta
ur 02.08 Kött av ren
02.09 Svinfett, icke innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta), färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
02.10 Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar
Kapitel 3
Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur
ur 03.02 Färsk eller kyld fisk, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt position 03.04:
- Laxfisk
- Strömming
ur 03.03 Fryst fisk, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt position 03.04:
- Laxfisk
- Strömming
ur 03.04 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta:
- Av fiskfiléerna laxfilé (Salmo salar, Hucho hucho och arter av släktet Oncorhynchus) dock icke djupfrysta; av övrigt fiskkött laxfisk och strömming
Kapitel 4
Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
04.02 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel
04.06 Ost och ostmassa
ur 04.07 Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta, dock icke kokta hönsägg
ur 04.08 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:
- Andra än kokta hönsägg, även gjutna
04.09 Naturlig honung
04.10 Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Kapitel 6
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter och dylikt; snittblommor och snittgrönt
ur 06.03 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska:
Förtullade under tiden 1.3.-30.11.
Kapitel 7
Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
07.01 Potatis, färsk eller kyld
07.02 Tomater, färska eller kylda
- Förtullade under tiden 1.4.-14.10.
ur 07.03 Vanlig lök (Allium cepa), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Alliumarter, färska eller kylda:
- Vanlig lök, schalottenlök och purjolök
- Andra lökar och köksväxter av Alliumarter förtullade under tiden 1.6.-30.9., dock icke vitlök
ur 07.04 Huvudkål, blomkål, kålrabbi och bladkål samt annan ätbar kål av släktet Brassica, färska eller kylda:
- Blomkål och rosenkål förtullade under tiden 1.6.-31.10.; annan ätbar kål av släktet Brassica
ur 07.05 Sallat (Lactuca sativa) och cikoria (arter av släktet Cichorium), färska eller kylda:
- Mjukbladig huvudsallat och bladsallat förtullade under tiden 1.3.-14.11.
- Frasig huvudsallat förtullad under tiden 1.4.-31.10.
- Andra sallater förtullade under tiden 1.4.-14.11.
ur 07.06 Morötter, rovor, rödbetor, havrerot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande ätbara rötter, färska eller kylda:
- Morötter, rotselleri och rödbetor
ur 07.07 Gurkor, färska eller kylda:
- Förtullade under tiden 1.3.-14.10.
07.08 Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda
ur 07.09 Andra köksväxter, färska eller kylda:
- Selleri, annan än rotselleri
ur 07.11 Köksväxter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:
- Gurkor; andra med svaveldioxidgas tillfälligt konserverade växter än sparris, kapris, oliver och sockermajs
ur 07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:
- Ärter (pisum sativum) som används som människoföda
Kapitel 8
Ätbara frukter och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner
ur 08.10 Andra frukter, färska:
- Jordgubbar och smultron, hallon, björnbär, mullbär och loganbär, svarta, vita och röda vinbär samt krusbär
ur 08.11 Frukter och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
- Jordgubbar, krusbär och vinbär av frukter utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel; alla frukter och nötter med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
ur 08.12 Frukter och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:
- Jordgubbar, hallon, krusbär och vinbär
Kapitel 10
Spannmål
10.03 Korn
Kapitel 11
Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
11.05 Mjöl (finmalet eller grovt) och flingor av potatis, korn och pelletar
ur 11.06 Mjöl (finmalet eller grovt) av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14; mjöl (finmalet eller grovt) och pulver av produkter enligt kapitel 8:
- Annat finmalet eller grovt mjöl och pulver än sådant som tillverkats av produkter enligt kapitel 8
Kapitel 12
Oljefrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter
12.01 Sojabönor, även sönderdelade
12.03 Kopra
ur 12.04 Linfrön, även sönderdelade:
- Linfrön som används för utfodring av djur, även sönderdelade
12.05 Raps- och rypsfrön, även sönderdelade
12.06 Solrosfrön, även sönderdelade
ur 12.07 Andra oljefrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade:
- Ricinusfrön, hampfrön, oiticicafrön, sesamfrön och bokollon som används för utfodring av djur; andra oljefrön och oljehaltiga frukter än senapsfrön
12.08 Mjöl av oljefrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön
ur 12.12 Johannesbröd, tång och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska eller torkade, även malda; fruktstenar och -kärnor samt andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som huvudsakligen används till människoföda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
- Sockerbetor och sockerrör, färska eller torkade, även malda
ur 12.13 Halm och agnar av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar:
- Agnar i form av pelletar
ur 12.14 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupin, vicker och liknande foderprodukter, även i form av pelletar:
- Andra än hö
Kapitel 15
Animaliska och vegatabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av dessa; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer
15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel
15.02 Fett av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, rått eller utsmält, även utpressat eller extraherat med lösningsmedel
15.03 Lardstearin, isterolja, oleostearin (presstalg), oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
ur 15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
- Andra än klövolja för tekniska ändamål
15.07 Sojabönolja och fraktioner av denna, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.08 Jordnötsolja och fraktioner av denna, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
ur 15.09 Olivolja och fraktioner av denna, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
- Andra än råa
ur 15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt position 15.09:
- Andra än rå olja och olja erhållen genom extrahering ur olivåterstoder med hjälp av kemikalier
15.11 Palmolja och fraktioner av denna, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.12 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.13 Kokosolja (kopraolja), palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
ur 15.14 Rapsolja, rypsolja, rovolja och senapsolja samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
- Andra än senapsolja
ur 15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa, helt eller delvis hydrerade, omförestrade (även internt) eller elaidiniserade, även raffinerade men inte vidare bearbetade:
- Andra än helt av fisk eller havsdäggdjur erhållna, hydrerad ricinolja (opalvax) och omförestrade sesam- och senapsoljor
ur 15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av dessa enligt position 15.16, dock icke flytande margarin och blandningar och beredningar som används såsom formsläppmedel
Kapitel 16
Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
16.01 Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; livsmedelsberedningar baserade på dessa produkter
ur 16.02 Andra beredningar av konserver av kött, andra djurdelar eller blod, dock icke homogeniserade livsmedelsberedningar i minuthandelsförpackningar med en nettovikt av mer än 250 g
Kapitel 19
Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk
ur 19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och canneloni, även kokta eller fyllda (med kött eller andra produkter) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:
- Fyllda pastaprodukter, som innehåller mer än 20 viktprocent kött eller djurdelar
Kapitel 20
Beredningar av köksväxter, frukter, nötter eller andra växtdelar
ur 20.01 Köksväxter, frukter, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:
- Gurkor i lufttäta kärl
- Pickels
- Rödbetor
ur 20.04 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, dock icke förstekt fransk potatis, sparris, kapris, oliver och sockermajs
ur 20.05 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta; homogeniserade köksväxter, potatis, dock icke i form av finmalet eller grovt mjöl eller flingor; ärter dock icke beredningar på basis av mjöl; gurkor
ur 20.07 Sylter, fruktgeléer, marmelader, frukt- eller nötmos och frukt- eller nötpastor, beredda genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel dock icke av citrusfrukter beredda, äppelmos och kastanjmos
ur 20.09 Fruktsaft (inbegripet druvmust) och köksväxtsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
- Saft av jordgubbar och smultron, hallon, krusbär och vinbär även koncentrerade
Kapitel 21
Diverse ätbara beredningar
ur 21.02 Jäst (levande eller aktiv samt död eller inaktiv); andra encelliga mikro-organismer, döda (med undantag av vacciner enligt position 30.02); beredda bakpulver:
- Döda encelliga mikro-organismer, dock icke jäst och alger
ur 21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dem; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:
- Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent kött eller djurdelar och som har små mängder kött- eller djurdelsbitar som kan ses med blotta ögat
Kapitel 23
Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel
23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier; även i form av pelletar
23.04 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar
23.05 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar
23.06 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av position 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar
23.08 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar
ur 23.09 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, dock icke hund- eller kattfoder, fisklimvatten och vitaminer som tillsätts i foder eller tillskottsfoder

IV. Varor för vilka exportlicens krävs

A. Varor

Ur 72.04 Avfall och skrot av järn
Ur 89.08 Fartyg avsedda att huggas upp

B. Varor i exporten till andra länder än Europeiska frihandelssammanslutningens och Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater, Turkiet, Tjeckiska republiken, Slovakiska republiken eller Israel

Ur 26.20 Aska och återstoder (andra än från järn- och ståltillverkning) innehållande metaller eller metallföreningar
71.12 Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall
74.04 Avfall och skrot av koppar
76.02 Avfall och skrot av aluminium
78.02 Avfall och skrot av bly
79.02 Avfall och skrot av zink
80.02 Avfall och skrot av tenn
Ur 81.01 Avfall och skrot av volfram
Ur 81.02 Avfall och skrot av molybden
Ur 81.03 Avfall och skrot av tantal
Ur 81.04 Avfall och skrot av magnesium
Ur 81.05 Avfall och skrot av kobolt
Ur 81.06 Avfall och skrot av vismut
Ur 81.07 Avfall och skrot av kadmium
Ur 81.08 Avfall och skrot av titan
Ur 81.09 Avfall och skrot av zirkonium
Ur 81.10 Avfall och skrot av antimon
Ur 81.11 Avfall och skrot av mangan
Ur 81.12 Avfall och skrot av beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (kolumbium), rhenium och tallium
Ur 81.13 Avfall och skrot av kermeter

V. Varor, vars export förutsätter godkänd exportkontrollanmälan

-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.