170/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Stockholm den 2 september 1991 uppgjorda protokollet om ändring av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (FördrS 46/83), vilket republikens president godkänt den 25 oktober 1991 och beträffande vilket meddelandet om dess godkännande lämnats till Sveriges utrikesdepartement den 31 oktober 1991, är i kraft från den 1 februari 1993 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 12/93)

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.