169/1993

Given i Helsingfors den 11 februari 1993

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om vissa främmande ämnen i livsmedel och bilagorna till beslutet

Handels- och industriministeriet har

upphävt punkten om dialifos i punkt 1 bilaga 1 och fotnoten a i bilaga 1 punkt 2 till beslutet den 24 augusti 1990 om vissa främmande ämnen i livsmedel (756/90),

ändrat 2 §, fotnoterna och punkterna beträffande atrazin, azinfosetyl, azinfosmetyl, bromopropylat, DDT, deltametrin, demeton-S-metyl, diazinon, diklofluanid, diklorprop, dikofol, dikvat, dimetoat, dioxation, ditiokarbamater, endosulfan, etion, etrimfos, etylentiourinämne, fenitrotion, fenklorfos, fentennföreningar, fention, folpet, fosalon, fosfamidon, imazalil, kaptan, karbaryl, karbendazim, kinometionat, klorfenvinfos, klormekvat, klorprofam, klorpyrifosmetyl, klortalonil, malation, maleinhydrazid, mevinfos, ometoat, ortofenylfenol, paration, parationmetyl, prokloraz, tiabendazol och triklorfon i bilaga 1 punkt 1, punkterna beträffande aldrin, bly, DDT, endrin, erukasyra, etrimfos, heptaklor, hexaklorbensen, kadmium, kvicksilver och tenn i bilaga 1 punkt 2 och bilaga 2, samt

med stöd av 1, 4 och 7 §§ lagen den 9 juni 1989 om språket i standarder till vilka det hänvisas i författningar (553/89) till 8 § fogat ett nytt 2 mom. och till bilaga 1 punkt 1 fogat punkterna beträffande dodin och propoxur och till bilaga 1 punkt 2 fogat punkter beträffande akrylnitril, glykoalkaloider och tetrakloretylen, som följer:

2 §

Högsta halter av främmande ämnen i livsmedel är angivna i bilaga 1 (Förteckning över främmande ämnen) till detta beslut.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. kan de högsta halter tillämpas som anges i Europeiska Gemenskapens råds direktiv om högsta halter av bekämpningsmedel i frukter och grönsaker 76/895/EEG, sådana dessa halter är senast ändrade genom direktivet 89/186/EEG.

Har om högsta halt inte stadgats eller bestämts på annat sätt i förteckningen över främmande ämnen, Europeiska Gemenskapens direktiv eller någon annanstans, kan den högsta halten tillämpas som Codex Alimentarius -rådet eller dess kommittéer har godkänt.

Till de i förteckningen över främmande ämnen nämnda vegetabiliska varugrupperna hänförs, om inte annat nämns, åtminstone de produkter som närmare uppräknas i bilaga 2.

8 §

Livsmedelsverket meddelar närmare uppgifter på finska och svenska om dokumenten som nämns i 2 §.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993.

Före beslutets ikraftträdande kan för dess verkställighet nödiga åtgärder vidtas.

Helsingfors den 11 februari 1993

Minister
Pertti Salolainen

Äldre regeringssekreterare, byråchef
Antti Toivonen

FÖRTECKNING ÖVER FRÄMMANDE ÄMNEN

1. Högsta halt av vissa bekämpningsmedel i vegetabiliska produkter

+ godkänt som effektämne för bekämpningsmedel i Finland.
1 grupp 1, se 5 och 6 §§
2 ,,  2,  ,, 
3 ,,  3,  ,, 
4 ,,  4,  ,, 
5 ,,  5,  ,, 
6 ,,  6,  ,, 
7 ,,  7,  ,, 
8 ,,  8,  ,, 

2. Högsta halter av de vanligaste tungmetallerna och vissa andra främmande ämnen i livsmedel

** i den ätbara delen 
b vid import och vid överlåtelse för saluföring eller försäljning får tennhalten vara högst 100 mg/kg när varan överlåts 

VEGETABILISKA PRODUKTGRUPPER

En förteckning över de produkter som avses i 2 § 4 mom. och delar av dessa på vilka den högsta halten tillämpas.

Obs: Till gruppen färska räknas också djupfrysta och kylda produkter

På torkade produkter tillämpas motsvarande högsta halter som på färska produkter med beaktande av de ändringar som torkningsprosessen har förorsakat i det återstående koncentratet, i fall inte annat särskilt nämns i det följande

Produktgrupper Exempel på produkter i gruppen Del av produkten på vilken högsta halten tillämpas
1. Frukt; färsk, torkad, kyld och oberedd fryst utan tillsatt socker; nötter
(i) CITRUSFRUKTER Apelsiner Citroner Grapefrukter Lime Mandariner (inklusive klementiner och liknande hybrider) Pomelo Hela produkten
(ii) TRÄDNÖTTER (SKALADE ELLER OSKALADE) Cashewnötter Hasselnötter Kastanjer Kokosnötter Makadamianötter Mandel Paranötter (Brasilianötter) Pekannötter Pinjenötter Pistaschmandel Valnötter Hela produkten utom skal
(iii) KÄRNFRUKT Kvitten Päron Äpplen Hela produkten utom skaft
(iv) STENFRUKT Aprikoser Körsbär Persikor (inklusive nektariner och liknande hybrider) Plommon Hela produkten utom skaft
(v) BÄR OCH SMÅFRUKTER a) Färska vindruvor för direktkonsumtion och för vinproduktion b) Jordgubbar (odlade) c) Buskbär ("Cane fruit") (odlade): Björnbär Hallon Loganbär d) Andra småfrukter och bär (odlade): Blåbär Krusbär Tranbär Vinbär (röda, svarta och vita) e) Vilda bär och frukter Hela produkten utom skaft; beträffande vinbär dock frukterna med skaft
(vi) DIVERSE FRUKT Ananas Avokado Bananer Dadlar Fikon Granatäpplen Kiwifrukt Kumquat (frukt av Fortunella -träd) Litchi (frukt av Litchi chinensis -träd) Mango Oliver Passionsfrukter Hela frukten utom skaft och beträffande ananas utan kronan
2. Grönsaker, färska, kylda, torkade och oberedda frysta eller blancherade frysta
(i) ROTFRUKTER Havrerot Jordärtskocka Kålrot Morot Palsternacka Pepparrot Rotpersilja Rotselleri Rova Rädisor Rödbetor Sötpotatis Yam Hela produkten utan blast; jord avlägsnas genom lätt borstning av den torra produkten eller genom sköljning i rinnande vatten
(ii) LÖKGRÖNSAKER Gräslök Lök Schalottenlök Vitlök Lök (torr), schalottenlök (torr), vitlök (torr); hela produkten utom lätt avtagbart yttre skal och jord. Övrig lök, schalottenlök, vitlök och gräslök: hela produkten utom rottrådar och jord
(iii) GRÖNSAKSFRUKTER a) Solanacea Paprika Tomater b) (L.Cucurbita) Med ätligt skal Gurkor Smågurkor Squash c) (L.Cucurbita) Med oätligt skal Melon Pumpa Vattenmelon d) Sockermajs För a), b) och c): Hela produkten utom stjälkFör d): Majskornen eller -kolven utan täckblad
(iv) KÅLGRÖNSAKER a) Kål med blomställning Blomkål Broccoli b) Huvudkål Brysselkål Huvudkål c) Bladkål Grönkål Salladskål d) Kålrabbi För a): Blomkål och broccoli; endast huvudet För b) och c): Produkten utom ruttna och vissna blad För d): Hela produkten utom blast; jorden tas bort genom lätt borstning av den torra produkten eller sköljning i rinnande vatten
(v) BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA ÖRTKRYDDOR a) Sallat och liknande Escarole Sallat Trägårdskrasse Vårklynne b) Spenat och liknande Mangold c) Vattenkrasse d) Endive e) Örtkryddor Gräslök Körvel Persilja Hela produkten utom ruttna och vissna blad, rottrådar och jord
(vi) BALJVÄXTER (FÄRSKA) Bönor Ärter Hela produkten utom skida eller med skidor om dessa är avsedda att ätas
(vii) STJÄLKGRÖNSAKER Fänkål Kardon Kronärtskocka Purjolök Rabarber Sparris Stjälkselleri Hela produkten utom rutten och vissen vävnad och jord; för purjolök och fänkål: hela produkten utom rottrådar och jord
(viii) SVAMP Odlad svamp Vild svamp Hela produkten utom jord och odlingssubstrat
3. Baljväxter
Bönor Linser Ärter Hela produkten
4. Oljefrön
Jordnötter Linfrön Rapsfrön Sesamfrön Senapsfrön (kolza) Sojabönor Solrosfrön Vallmofrön Hela frön eller kärnor om möjligt utom skal
5. Potatis
Matpotatis: Färskpotatis och lagrad potatis Hela produkten; jord avlägsnas genom lätt borstning av den torra produkten eller sköljning i rinnande vatten
6. Te (torkade blad och skaft, fermenterade eller tillverkade med en annan metod Camellia sinensis)
Hela produkten
7. Humle (torkad), inklusive humlepelletter och okoncentrerat pulver
Hela produkten
Oberedd spannmål
Durra Havre Korn Majs Ris Råg Vete Bovete, hirs och övrig spannmål

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.