165/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 1993

Statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet och med stöd av 29 § lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) beslutat:

1 §

För bestämning av enhetspriserna för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet, indelas lokalerna i dyrhetsklasser som följer:

Lokal Dyrhetsklass Kompletterande beskrivning
1) Administrations-, arbets-, konferens- och bibliotekslokaler 110
2) Undervisningslokaler
a) klassrum 110
b) specialutrustade klassrum 130 fysik, kemi, huslig ekonomi (grundskolan och gymnasiet), teknisk slöjd
c) auditorier, föreläsningssalar 155
d) arbetsundervisningslokal 1 110 beklädnadsbranschen, elteknik, handel och administration, lantmäteriteknik, ritare
e) arbetsundervisningslokal 2 130 hemvård jämte tvättstugeutrustning, frisör, hälsovård
f) arbetsundervisningslokal 3 155 kök för huslig ekonomi och familjekök inom yrkesutbildning jämte köksutrustning, process och laboratorieteknik
g) arbetsundervisningslokal 4 180 livsmedelsindustri
h) arbetsundervisningslokal 5 230 storkök, inkluderar måltidsutrymme och köksutrustning
i) arbetsundervisningshall 110
j) idrotts-, fest- och konditionssal 110
3) Förrådslokaler
a) förråd 1, garage 80 i samband med arbetsundervisningshallar och fastighetsskötsel
b) förråd 2 110 möblerat förråd i samband med andra lokaler
c) kalla förråd, ouppvärmda hallar 40
4) Sociala utrymmen
a) kläd-, tvätt-, WC- och bastuutrymmen 130
b) hälsovårdsutrymmen 130
c) vilorum 110
d) elevrum 110 läs-, klubb- och vardagsrum, aula och rum för elevkåren
e) utrymmen för ytterkläder 110 inklusive klädknaggar och skåp
5) Måltidsrum
a) kök 130 i samband med personalkafé och liknande
b) storkök med hjälputrymmen inkl. förråd 230 inkluderar köksutrustning
c) matsal 110
6) Bostäder och internat
a) bostäder och internatrum 80
b) tvättstuga, torkrum och våtingång 155 inkluderar tvättstugeutrustning
7) Städutrymmen 155
2 §

Enhetspriset för en lokal som hör till dyrhetsklass 100 är 7 350 mark per nyttokvadratmeter. Enhetspriset för lokaler som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att enhetspriset för en lokal i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för lokalen i fråga och resultatet divideras med 100.

3 §

På grund av genomsnittligt högre byggkostnader höjs enhetspriserna för lokaler i följande regioner:

Höjning av enhetspriset i procent Kommuner och delar av dem
10 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki
5 Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vichtis, Houtskär, Iniö, Korpo, Gustavs, Nagu, Velkua, Hailuoto, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski och Sodankylä samt skärgårdsdelen av Dragsfjärd kommun
4 §

De enhetspriser som uträknats enligt 2 och 3 §§ höjs på basis av att lokalerna utrustas som följer:

mk
a) grundskolor, gymnasier och kvällsgymnasier 750
b) yrkesundervisningsanstalter 1 580
c) allmänna bibliotek 1 280

Det förhöjda enhetspris som avses i 1 mom. tillämpas inte på bostäder, internat och garage för biblioteksbussar.

Det förhöjda pris som beror på utrustning inkluderar inte de extra kostnader som föranleds av att specialutrustning anskaffas för gravt handikappade elever vid specialläroanstalter och specialklasser.

5 §

Undervisningsministeriet fastställer den kalkylerade statsandelsgrunden för andra lokaler än de som nämns i 1 § och vid köp av lokaler för andra än nya och motsvarande lokaler. Undervisningsministeriet fastställer också den kalkylerade satsandelsgrunden vid utrustning av andra lokaler än de som avses i 4 § 1 mom.

6 §

De enhetspriser som avses i 2 och 4 §§ motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 100 enligt byggnadskostnadsindex för november 1992 (1990 = 100).

7 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1993 och tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 1993.

Helsingfors den 11 februari 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Byggnadsråd
Aimo Murtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.