153/1993

Given i Helsingfors den 5 februari 1993

Lag om ändring av 29 § sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 § 1 mom. sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39),

sådant det lyder i lag av den 29 april 1988 (393/88), som följer:

29 §

Varje partrederi skall ha en huvudredare. Huvudredaren skall ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Trafikministeriet kan vid behov bevilja undantag från detta hemortskrav. Till huvudredare kan även väljas en juridisk person som har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsom rådet. En huvudredare med hemort utomlands är skyldig att ha en företrädare med hemort i Finland.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 262/92
TrUB 10/92

Helsingfors den 5 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.