146/1993

Utfärdat i Helsingfors den 4 februari 1993

Statsrådets beslut om omorganisation av två polisdistrikt

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92) beslutat:

1 §

Ii länsmansdistrikt och Kiiminki länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Haukipudas länsmansdistrikt. Till distriktet hör kommunerna Haukipudas, Ii, Kiiminki, Kuivaniemi, Yli-Ii och Ylikiiminki.

2 §

Detta beslut föranleder inte någon ändring i förvaltningsområdenas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993 och gäller till och med den 31 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsti Vihermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.