136/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Förordning om ändring av förordningen om kvalitetskontroll av preventivmedel

På föredragning av social- och hälsovårdsministern.

ändras 2 och 3 §§ 4 § 1, mom. samt 7 § förordningen den 30 maj 1975 om kvalitetskontroll av preventivmedel (403/75),

sådana de lyder i förordning av den 15 februari 1991 (317/91), som följer:

2 §

Alla preventivmedel som saluförs i landet skall vara godkända av läkemedelsverket.

Läkemedelsverket kan återkalla godkännande av preventivmedel, om skal härtill yppar sig. Beslut om återkallande kan träda i kraft omedelbart.

3 §

Preventivmedel får inte levereras till försäljning förrän kvalitetskontroll av varje importerat eller i landet tillverkat parti har utförts enligt läkemedelsverkets anvisningar.

I samband med importen skall för tullmyndigheter visas ett intyg, utfärdat av läkemedelsverket eller av en kontrollinrättning, som godkänts av läkemedelsverket, över att preventivmedlet till kvalitet och beteckningar överensstämmer med denna förordning och läkemedelsverkets föreskifter.

4 §

Tillverkarna- och importörerna är skyldiga att lämna läkemedelsverket de uppgifter som denna anser vara behövliga för godkännandet av preventivmedel samt för tillsynen över försäljningen av dem.


7 §

Närmare föreskrifter om utförandet av kontrollen och om tillämpningen av denna förordning meddelas av läkemedelsverket. Läkemedelsverket har lätt att av särskilda skäl medge undantag från denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.,

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.