133/1993

Given i Helsingfors den 29 januari 1993

Förordning om ändring av 2 § förordningen om folkhälsoinstitutet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 2 § 2 mom. förordningen den 24 maj 1991 om folkhälsoinstitutet (848/91) som följer:

2 §

För de uppgifter som nämns i 1 mom. finns vid institutet en enhet för kvalitetskontroll av vaccin, som i dessa uppgifter är direkt underställd läkemedelsverket


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Helsingfors den 29 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.