102/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 61 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 61 § 2 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) som följer:

61 §

En försäkringsanstalt som har varit tvungen att enligt denna lag ersätta skada har rätt att av den i 1 mom. nämnda skadeståndsskyldige återfå det betalda beloppet, dock inte av den som redan har fullgjort sin skadeståndsskyldighet i god tro eller av den som är skadeståndsskyldig med stöd av produktansvarslagen (694/90). Ersättningen till försäkringsanstalten får dock inte bestämmas till ett högre belopp än vad den skadade eller hans anhöriga hade varit berättigade att få.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 251/92
EkUB 52/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.