77/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Förordning om ikraftträdande av de fångstkvoter för 1993 som rekommenderats av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 1 § lagen den 25 juni 1975 om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön rekommendationer (483/75), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 10 april 1992 (320/92), som följer:

1 §

År 1993 får inom Finlands territorialvatten och fiskezon enligt rekommendationer av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön fångas högst följande mängder av följande fiskarter:

1) strömming i Bottniska viken och Skärgårdshavet sammanlagt 72 000 ton och inom övriga områden 37 600 ton,

2) vassbuk 16 000 ton,

3) torsk 400 ton samt

4) lax i Bottniska viken och egentliga Östersjön sammanlagt 146 250 individ samt i Finska viken 88 720 individ.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1993.

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.