76/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Förordning om ändring av 1 § förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 1 § 1 mom. förordningen den 11 december 1992 om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1280/92) som följer:

1 §

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral sköter utom de uppgifter som stadgas i 1 §, 2 § 2 mom. och 8 § i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/92) de allmänna uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet skall sköta som räkenskapsverk samt uppgifter i anslutning till löneräkning, betalningsrörelse, bokföring, indrivning av avgifter och andra inkomster samt revision och övervakning av ekonomin vid ministeriet, landsbygdsnäringsdistrikten, kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, geodetiska institutet och lantbruksekonomiska forskningsanstalten om de inte enligt ekonomistadgan för räkenskapsverket sköts vid ämbetsverkens och inrättningarnas betalningsställen. Ekonomistadgan för räkenskapsverket fastställs då av jord- och skogsbruksministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1993.

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.