53/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av 13 och 15 §§ lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/91) samt

fogas till 13 § ett nytt 3 mom. som följer:

13 §

Uppgift om att saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/93) har börjat eller upphört noteras efter anmälan av utredaren.

15 §

Genom förordning kan stadgas att uppgift om att rättsinnehavaren har dött, försatts i konkurs eller ställts under förmynderskap eller om att en god man har utsetts för honom eller om att saneringsförfarande har börjat skall noteras också efter anmälan som en registermyndighet eller domstol gör till den registeransvarige eller värdeandelsföreningen.


Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92
LaUB 15/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.