49/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av 133 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 133 § lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) ett nytt 4 mom. som följer:

133 §

Styrelsen kan i de fall som avses i 1 mom. i stället för konkurs och i de fall som avses i 2 mom. i stället för likvidation ansöka om inledande av saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/93), om det finns grundad anledning att anta att förutsättningar för inledande av förfarandet föreligger.


Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92
LaUB 15/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.