40/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om kollektivmärken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 5 december 1980 om kollektivmärken (795/80) som följer:

1 §

Ett samfund får genom registrering eller inarbetning enligt varumärkeslagen (7/64) ensamrätt till ett varumärke som är avsett att användas av samfundets medlemmar i deras närings- eller yrkesverksamhet (samfundsmärke). Genom inarbetning kan ensamrätt som avses ovan även förvärvas för något annat särskilt kännetecken som används som samfundsmärke.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1993.

RP 302/92
EkUB 57/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.