33/1993

Utfärdat i Helsingfors den 14 januari 1993

Statsrådets beslut om ändring av vissa tull- och importavgiftsförmåner

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lagar om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen och av förteckningen över industriförmåner som utgör bilaga till lagen om importavgifter, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) och 7 § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull och importavgift uppbäras som följer:

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR

Position Varuslag Industritull
08.08.A.II.a. 08.08.A.II.b. 08.08.A.II.c. Äpplen för framställning av mos, marmelader och sylter fri till utgången av 1994
12.07.B. Sesamfrön för framställning av bakverk hänförliga till position 19.05 fri till utgången av 1993
17.01.B. Socker från sockerrör för framställning av jäst eller till position 35.07 hänförliga enzymer fri till utgången av 1993
17.02.C. Glukos för framställning av jäst fri till utgången av 1993
20.07.B.IV. Fruktmosbitar för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis 10 % till utgången av 1993
20.08.B. 20.08.D. 20.08.H. Beredningar av frukter och bär (andra än beredningar av ananas, körsbär, jordgubbar och hallon) som mejeriindustrin använder för tillverkning av livsmedel fri till utgången av 1993
29.15.A. Etylacetat för framställning av ättiksyra fri till utgången av 1993
39.20.C. 39.21 Polymerisations- och sampolymerisationsprodukter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1993
39.23.B. Plastkassetter för förpackning av kiselskivor fri till utgången av 1994
39.26.C. Produkter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1993
48.11.B. Värmekänsligt papper för tillverkning av självhäftande etikettmaterial fri till utgången av 1993
54.03 Garn av regenatfilament för tillverkning av produkter fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
54.07 54.08 Oblekta och ofärgade råtyger med en vikt av med högst 150 g/m2 och innehållande minst 85 viktprocent garn av syntet- eller regenatfilament, för tillverkning av färgat eller annars efterbehandlat tyg fri till utgången av 1993
54.07 54.08 Vävda tyger för tillverkning av segel fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
56.03.B. Fiberduk av syntetfibrer för tillverkning av idrottshandskar och -utrustning eller av joggnings- och idrottsskor fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
56.03.B. Band av polyesterfiberduk för förstärkning av polymera valsöverdrag fri till utgången av 1993
59.02 59.06 Gummibehandlad kordväv för tillverkning av däck enligt positionerna 40.11 och 40.12 fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
59.06 Gummibehandlade tyger för tillverkning av drivband till terrängfordon och arbetsmaskiner fri till utgången av 1993
63.07 Tillskurna trikåtygstycken av bomull för tillverkning av handskar fri till utgången av 1993
83.02 Spännanordningar och metalländstycken för tillverkning av bälten för surrning av lasten på motorfordon fri till utgången av 1993
84.71 Skivstationer, bandstationer och kontrollkort, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1993
84.73 Skrivhuvuden och kassettenheter (Streaming Tape Backup) för tillverkning av datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
84.79.B. Manipulatorer som består av en robotarm med leder och av en stomme eller en sockel samt anpassningskort för tillverkning av industrirobotar fri till utgången av 1994
85.01 Stegmotorer för tillverkning av datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.03 Gjutna statorhus till elektriska motorer för tillverkning av kranar och hissar fri till utgången av 1994
85.04.A. 85.04.B. Frekvensomformare och induktansspolar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.04.B. Linjetransformatorer för tillverkning av monitorer fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.04.B. Laddapparater för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.04.B. Frekvensomformare (invertrar) för tillverkning av kranar och hissar fri till utgången av 1994
85.04.A. 84.04.C. Transformatorer med en nominell effekt av högst 1 kVA, induktansspolar och kretskort för tillverkning av apparater som säkerställer en avbrottsfri strömförsörjning (UPS-apparater) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.04.C. Delar (med undantag av sådana som används för tillverkning av avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.06 Batterier för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.07.B. Ackumulatorer för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.17 Modemkort, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1993
85.18.A. Mikrofoner för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.18.B. Högtalare, även med framplåtar, för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.18.B. Högtalare för tillverkning av televisionsmottagare fri till utgången av 1994
85.18.D. RF-plåtar (Receiver/Transmitter Assembly) för tillverkning av fickradiotelefoner som används i slutna radiotelefonnät fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1994
85.25.B.II. Stödstationer för radiotelefonsystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.29 Mikrovågskomponenter (med undantag av isolatorer, kristalloscillatorer och cirkulatorer för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.29 Filter för tillverkning av radiotelefoner, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsmottagare, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv-apparater fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.29 Antenner för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.29 Övre paneler (Top Panel Assembly) och stommar (Radio Enclosure (Bottom Cover Assembly) för tillverkning av fickradiotelefoner som används i slutna radiotelefonnät fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1994
85.31.A. Sumrar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.31.A. Moduler med flytande kristaller, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1993
85.32.A. Elektriska kondensatorer, fasta, variabla eller justerbara (med undantag av keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.33 Elektriska motstånd, fasta eller variabla, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.36.A. 85.36.B. 85.36.C. Överspänningsavledare, reläer, strömställare (med undantag av automatiska brytare) och anslutningsdon, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.38.A. 85.38.B. Delar till anslutningsdon och strömställare (med undantag av automatiska brytare) enligt position 85.36 (dock inte knappsatser av silikongummi för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och basstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.43.B. Servoförstärkare för tillverkning av industrirobotar fri till utgången av 1994
85.44 Störningsskyddade kablar för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.47.B. Spolstommar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
85.48 Fördröjningslinjer för tillverkning av televisionsmottagare eller bildskärmar fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1993
90.13 Teckenrutor (displayer) med flytande kristaller, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1993

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRIFÖRMÅNER

* Importavgiftsfriheten är i kraft till utgången av år 1993. 

Detta beslut träder i kraft den 20 januari 1993. Det tillämpas från den 1 januari 1993.

Helsingfors den 14 januari 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.