27/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 30 § semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 § 1 mom. semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/84) som följer:

30 §
Bokföringsskyldighet

Arbetsgivaren skall ha sådan bokföring över arbetstagarnas semestrar samt till dem betalda semesterlöner och semesterersättningar av vilken framgår arbetsförhållandenas begynnelsetidpunkter, avbrott i arbetet, arbetsförhållandenas slut, tidpunkterna för semestrarna, lönernas och ersättningarnas storlek samt de grunder enligt vilka semesterns längd samt lönernas och ersättningarnas storlek bestämts. Arbetsministeriet kan bestämma att de uppgifter som avses i detta moment skall införas på en blankett för vilken ministeriet fastställt formuläret.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.