26/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 20 § sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § 1 mom. sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/76) som följer:

20 §
Arbetstidsdagbok

Arbetsgivaren skall på fartyget föra en arbetstidsdagbok, för vilken formuläret fastställs av arbetsministeriet och i vilken anteckningar skall införas senast dagen efter den då arbetet utfördes.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut som gäller formuläret för arbetstidsdagboken och som är i kraft när denna lag träder i kraft gäller fortfarande, om inte något annat bestäms.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.