25/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 21 § lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § lagen den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 december 1989 (1054/89), som följer:

21 §

Kyrkans avtalsdelegation skall inom en månad efter att ett tjänstekollektivavtal har undertecknats tillställa arbetsministeriet en kopia eller teknisk upptagning av avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993 och tillämpas på tjänstekollektivavtal som ingås därefter.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.