23/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om kollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 och 3 mom. lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/46),

sådana de lyder i lag av den 1 december 1989 (1052/89), som följer:

2 §

Den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet skall inom en månad efter att det har undertecknats tillställa arbetsministeriet en kopia eller teknisk upptagning av avtalet.

Om en arbetsgivare eller förening av arbetsgivare eller av arbetstagare efteråt ansluter sig till kollektivavtalet eller innehavaren av ett företag enligt 5 § blir part i avtalet, eller om kollektivavtalet upphör att gälla med avseende på några eller alla parter, skall den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet inom en månad tillställa arbetsministeriet en anmälan därom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.