22/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om skogs- och flottningsarbetares sambostäder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juli 1967 om skogs- och flottningsarbetares sambostäder (344/67) 10 § samt

ändras 9 § som följer:

9 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på arbetarskyddsmyndigheterna.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.