21/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 64 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 64 § 3 och 4 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48),

sådana de lyder i lag av den 22 januari 1988 (39/88), som följer:

64 §

Försäkringsanstalterna skall ge arbetsministeriet de uppgifter som behövs för officiell statistik och som gäller olycksfallsanmälningar enligt 39 §.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur uppgifter skall lämnas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.