20/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 9 § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 mom. 3 punkten lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 januari 1989 (34/89), som följer:

9 §

Arbetsrådet åligger:


3) att på begäran av en domstol, en arbetarskyddsmyndighet, arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisationer, finansministeriet, kommunala arbetsmarknadsverket och kyrkans avtalsdelegation ge utlåtanden i frågor som angår tillämpningen av de lagar som avses i 1 §.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 328/92
ApUB 14/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.