Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ursprungliga författningar: 1993

1709/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika
1708/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter om narkotika samt om hantering och förstöring av narkotika
1707/1993
Undervisningsministeriets beslut om vissa examina som medför behörighet som arkitekt och byggnadsarkitekt
1706/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands filmarkiv
1705/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för undervisningsministeriets prestationer
1704/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens konstmuseum
1703/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid museiverket
1702/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1701/1993
Tullstyrelsens beslut om ändring av de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.