1710/1992

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1992

Finansministeriets beslut om när statens utvecklingscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Statens utvecklingscentral har inte några offentligrättsliga prestationer.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statens utvecklingscentral prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande:

1) allmänna utbildningstjänster;

2) utbildnings-, konsult- och sakkunnigtjänster som anordnas på beställning;

3) publikationer;

4) överlåtelse av verksamhetsutrymmen att användas av utomstående;

5) ljuskopior och andra avskrifter, om de inte ingår i priset på de prestationer som nämns i punkterna 1-4.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 december 1997.

Helsingfors den 16 december 1992

Minister
Ilkka Kanerva

Tf. konsultativ tjänsteman
Miliza Vasiljeff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.