1699/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om upphävande av 16 § 2 mom. förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 16 § 2 mom. förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 december 1986 (917/86).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.