1695/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 2 § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen, sådant det lyder i lag av den 22 december 1949 (805/49), som följer:

2 §

Högsta förvaltningsdomstolen består av en president och såsom ledamöter minst 15 förvaltningsråd. Till president, och på framställning av högsta förvaltningsdomstolen, till ledamöter och förvaltningsråd utnämner republikens president rättvisa och lagfarna personer, vilka har skicklighet och erfarenhet i domar- eller förvaltningsvärv. Minst hälften av medlemmarna i högsta förvaltningsdomstolen skall vara behöriga att handha domarämbete.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 123/92
LaUB 11/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.