1692/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1992

Undervisningsministeriets beslut om ändring av beslutet om grunderna för den förskoleundervisning som anordnas i grundskolan

Undervisningsministeriet har

upphävt 5 § i undervisningsministeriets beslut av den 21 mars 1991 om grunderna för den förskoleundervisning som anordnas i grundskolan (574/91) samt

ändrat 4 § som följer:

4 §

Huvudmannen för en skola skall hos undervisningsministeriet ansöka om tillstånd för anordnande av förskoleundervisning före utgången av den januari månad som föregår inledandet av undervisningen.

Av ansökan om tillstånd skall framgå

1) en plan över det sätt på vilket förskoleundervisningen skall ordnas, samt

2) en uppskattning av antalet barn som deltar i undervisningen.

Tillstånd kan beviljas för högst fem läsår i sänder.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Undervisningsråd
Eero Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.