1691/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Enonkoski, Punkaharju och Savonranta kommuner samt Nyslotts stad till Kerimäki kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Enonkoski kommun överförs till Kerimäki kommun följande lägenheter och område:

1) i Hanhijärvi by lägenheterna Niittypalsta 5:3 och Purosalo 10:7 i sin helhet samt Makkola skifteslags vattenområde 876:5:0 i Ala-luotojärvi;

2) i Karvila by hela lägenheten Vetomäki 2:1;

3) i Makkola by lägenheterna Raatesuo 13:5 och Pantselkä 13:7 i sin helhet; samt

4) i Simanala by hela lägenheten Valkeisniemi 25:6.

2 §

Från Punkaharju kommun överförs till Kerimäki kommun i Vaara by hela lägenheten Harapanniemi 4:34.

3 §

Från Savonranta kommun överförs till Kerimäki kommun i Kumpuranta by lägenheterna Tervajärvi 13:1 och Tervalampi 13:13 i sin helhet.

4 §

Från Nyslotts stad överförs till Kerimäki kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Lötjölä by hela lägenheten Haukiniemi 1:18;

2) i Pihlajaniemi by hela lägenheten Paatela 5:9; samt

3) i Moinniemi by lägenheterna Mustinsuo 1:28 och Sikaissuo 1:91 i sin helhet, de dyskiften som hör till lägenheterna Listuu 1:72, Korseva 1:84 och Laamalanmäki 1:111 samt den allmänna väg som ligger inom området för lägenheten 1:91.

5 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.