1674/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Haukivuori och Hankasalmi kommuner samt Pieksämäki landskommun till Kangasniemi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Haukivuori kommun överförs till Kangasniemi kommun i Häkkilä by lägenheterna Lahdenpohja 10:5, Kaituri 10:8, Sirkkalehto 10:13, Teerisuo 10:16, Sirkkalampi 10:17, Tyynelä 10:18, Lisämaa 10:20, Lisäsuo 10:22, Markkula 10:32, Kesäkoti 10:33, Kesäniemi 10:34, Rantapirtti 10:35, Lahdentaus 10:36, Tyynelä 10:38, Piilopirtti 10:40, Lehtoranta 10:41, Kesäranta 10:42, Lahtela 10:43, Tähtiranta 10:45, Koivukoti 10:47, Kaiturinpalsta 10:48, Mäntylä 10:49, Reijola 10:50, Tähtiniemi 10:51, Kiila 10:52, Jorila 10:53, Lomaranta 10:59, Miilukangas 10:60, Mäntyrinne 10:61, Metsätupa 10:63, Kaitakangas 10:64, Möksä 10:65, Ruikonperä 10:66, Osaranniemi 10:67, Aurinkorinne 10:68, Aurinkoranta 10:69, Kiviranta 10:71, Osara 10:72, Kuusiranta 10:73, Katajaranta 10:74, Mäntyranta 10:75 och Mäntyharju 10:76 i sin helhet, ängsskiftet Paimajoensuu av lägenheten Huuha 1:134, de vattenområden 876:7 i Kyyvesi invid Tähtiniemi, i Mustalahti och i Lahdenpohjanlahti i sjön Kolmipohja, i Kononlampi och i sjön Kaituri som hör till byns hemman 3-5, 9 och 10 samt de allmänna och samfällda områden som ligger innanför gränserna för de lägenheter, den lägenhetsdel och de områden som nämns ovan.

2 §

Från Hankasalmi kommun överförs till Kangasniemi kommun i Murtoiskylä by lägenheterna Kyyhkye 4:11 och Kyyhkynen 4:13 i sin helhet samt de allmänna och samfällda områden som ligger innanför lägenheternas gränser.

3 §

Från Pieksämäki landskommun överförs till Kangasniemi kommun i Nykälä by lägenheterna Varpainen 7:2, Rantakallio 7:3 och Takkinen 7:4 i sin helhet, det vattenområde 876:7:0 i sjön Iso-Varpanen som hör till Nykälä skifteslag samt de allmänna och samfällda områden som ligger innanför gränserna för lägenheterna och området som nämns ovan.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.