1639/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om husbilar och huskarosserier

Trafikministeriet har

upphävt 19 § i sitt beslut av den 20 december 1990 om husbilar och huskarosserier (1207/90), samt

ändrat 1 §, 2 § 1 mom., 9 § 1 mom. och 16 § som följer:

1 §

Detta beslut gäller husbilar och för campingbruk byggda och utrustade huskarosserier som avses i 17 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92). Nämnda förordning tillämpas på husbilars och huskarosseriers konstruktion och utrustning, om inte annat stadgas i detta beslut.

2 §
Husbil

1. En husbil är en bil av kategori M1, som förutom chaufförens plats har minst en och högst åtta passagerarplatser, vilka är godkända att användas under färd, och som är byggd och utrustad för turism.


9 §
Fönster

1. Fönstren, förutom förarhyttens fönster, bör vara dubbla och gjorda av säkerhetsglas eller plast. Andra fönster än förarhyttsfönstren får vara plastfönster som avviker från kraven på säkerhetsglas, om de uppfyller kraven i någon standard för fönster som används i fordon och är märkta enligt denna standard.


16 §
Massor

I husbilens egenmassa inberäknas, förutom vad som nämns i 25 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning, även massan av bränslet och eventuella löstagbara behållare för ett från bilens drivenergi fristående värmeaggregat samt av vattnet i brukstanken. En eventuell avfallsvattentank beaktas som tom. Egenmassan ökas med 10 kg för varje hel kvadratmeter av bostadsdelens golvyta. Golvytan beräknas på bostadsytans golvnivå, enligt den bredd och längd som har uppmätts på utsidan av det egentliga karosseriet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Överingenjör
Esko Kärki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.