1626/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 14 och 15 §§ lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55) 14 § 2 mom.,

sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (412/82), samt

ändras 15 § 1 mom.,

sådant det lyder i nämnda lag av den 4 juni 1982, som följer:

15 §

I registret över pensionsstiftelser skall antecknas:

1) stiftelsens namn, hemort och ändamål,

2) när stadgarna och ändringar i dem har blivit fastställda och stiftelsen införd i registret,

3) styrelsemedlemmarnas namn och hemort,

4) vem eller vilka som har rätt att teckna stiftelsens namn, samt

5) den arbetsgivare i samband med vars rörelse eller verksamhet av annat slag stiftelsen har grundats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.