1620/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 27 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 27 § 1 mom. lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54), sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (410/82), som följer:

27 §

Över ett andelslags medlemmar skall styrelsen föra en förteckning, i vilken skall antecknas medlemmarnas fullständiga namn och hemort samt antalet av hans insatser och den dag han blivit medlem eller medlemskapet upphört. I ett andelslag vars medlemmar har tillskottsplikt skall dessa och, om tillskottsplikten är beroende av insatsernas antal, även insatserna förtecknas i löpande nummerföljd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92
LaUB 16/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.