1598/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86) 10 §,

ändras 4 § 2 mom. och 5 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 juli 1989 (729/89), ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Jämställande

En högskoleexamen som har avlagts utomlands jämställs i första hand med en lägre eller högre högskoleexamen i Finland eller med en licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen, och endast av särskilda skäl med en viss, namngiven högskoleexamen. Om jämställande av examina stadgas närmare genom förordning.


5 §
Grunder för jämställande av examina

Med en i Finland avlagd lägre eller högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå som en examen av nämnda slag.

Med en viss, namngiven högskoleexamen jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå och inom motsvarande område.


8 §
Beslut om jämställande

I ansökan skall även anföras det särskilda skäl, med stöd av vilket sökandens studier skall jämställas med en viss, namngiven högskoleexamen i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 254/92
KuUB 11/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.