1546/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 5 § lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. 1 punkten lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1990 (1168/90), samt

fogas till 5 § 1 mom. en ny 1 a -punkt som följer:

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon som skall drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drivs med flytgas följande:

1) för personbil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 150 mark, och för paketbil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 27 mark;

1 a) för husbil och servicebil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 27 mark;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Med tillämpning av denna lag kan egentlig fordonsskatt debiteras redan innan lagen träder i kraft.

RP 142/92
StaUB 89/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.