1486/1992

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Jorois och Kangaslampi kommuner samt från Nyslotts stad till Rantasalmi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Jorois kommun överförs till Rantasalmi kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Kerisalo by lägenheterna Saarenranta 9:47, Salmenranta 9:48, Katajaranta 9:51, Kalaranta 9:52, Oravanpesä 9:53, Suviranta 9:54 och Kuomi 9:55 i sin helhet samt av lägenheten Juurila 6 ängsskiftet Lapinsaari, av lägenheten Peltola 9:11 utskiftet Kuomisaari, av lägenheten Kankaanpää 9:12 utskiftet Kuomisaari, av lägenheten Punnola 9:26 vattenlotten Kuomi med skär, av lägenheten Immola 9:34 skogsskiftena Lapinsaari, ängsskiftena Kuomisaari och vattenlotten Lapinsaari med tillandningar, öar och skär samt av lägenheten Sakastikallio 10:39 ängsskiftet Lapinsaari; samt

2) de vattenområden och skär inom skiftena Lapinsaari och Kuomi som vid skiftet av vattenområdet vid förrättningen nr 29280, som den 18 februari 1958 införts i jordregistret, fördelats på lägenheterna 8:49, 8:50, 9:11 och 9:17 samt på hemmanen 3, 5 och 7-12 i Kerisalo by.

2 §

Från Kangaslampi kommun överförs till Rantasalmi kommun i Repomäki by lägenheten Merisarvenluodot 3:22 i sin helhet.

3 §

Från Nyslotts stad överförs till Rantasalmi kommun skiftet Pirjakanniemi av lägenheten Seurasaari 15 i Tolvanniemi by.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.