1471/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om ändring av 4 a och 10 §§ förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 4 a § 2 mom. och 10 § förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74), sådana dessa lagrum lyder, 4 a § 2 mom. i förordning av den 28 april 1989 (361/89) och 10 § i förordning av den 28 december 1990 (1306/90), som följer:

4 a §

Brukningsenhetens spannmålstork och lager för lantbruksprodukter får användas för andra brukningsenheters behov. Med tillstånd som lantbrukssekreteraren gett av särskilda skäl får även andra produktionsbyggnader på brukningsenheten användas för andra brukningsenheters behov till att hålla husdjur i.

10 §

En pensionstagare är skyldig att till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anmäla

1) att han beviljats pension enligt 8 § 1 mom. lagen om avträdelsepension,

2) att han börjat bedriva jordbruk i en större utsträckning än vad som stadgas i 6 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension, samt

3) att av brukningsenheten överlåts mark som omfattas av någon gällande förbindelse enligt 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.