1466/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om upphävande av 4 a § förordningen om lantmäteriavgift

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs i förordningen om lantmäteriavgift av den 19 maj 1972 (398/72) 4 a §, sådan den lyder i förordningen den 12 januari 1990 (31/90).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.