1465/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Förordning om upphävande av förordningen om avgifter som skall uppbäras för lantmäteriförvaltningens prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs förordningen den 5januari 1990 om avgifter som skall uppbäras för lantmäteriförvaltningens prestationer (5/90) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.