1463/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Statsrådets beslut om fastställande av utjämningskoefficienterna för den allmänna statsandelen för kommunerna för 1993-2000 och tiden därefter

Statsrådet har med stöd av 35 § lagen den 3 augusti 1992 om statsandelar till kommunerna (688/92) beslutat:

1 §

Utjämningskoefficienterna för den allmänna statsandelen för kommunerna för 1993-2000 och tiden därefter fastställs enligt den förteckning över kommunerna som medföljer detta beslut som bilaga.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Rådgivande tjänsteman
Raimo Lindberg

Förteckning över kommunerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.